Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA

powstało w listopadzie 2004 roku  w celu wspierania  działalności Opery Krakowskiej.  Grono osób, którym losy opery w Krakowie nie były obojętne postanowiło się zjednoczyć by pilnować interesów tej instytucji, która w naszym mieście nie miała szczęścia, skoro aż do  grudnia 2008r. nie dysponowała własnym  budynkiem, a wiele z planów budowy opery w powojennej historii miasta upadło. Od otwarcia gmachu Opery  melomani  spędzają czas w Operze Krakowskiej ciesząc się z każdego wydarzenia muzycznego,  szczególni ze spektakli  operowych.

Członkowie Stowarzyszenia nie ograniczają  się tylko do Krakowa. Odbywają liczne podróże do domów operowych Europy i USA. Zarząd Stowarzyszenia organizuje kilka razy w roku wyjazdy  dla swoich członków na spektakle oraz koncerty filharmoniczne.

Stowarzyszenie wydaje  Kwartalnik ARIA  redagowany przez  członków pod kierownictwem Zespołu Redakcyjnego. Zawarte są w nim informacje o bieżących działaniach, spotkaniach, wyjazdach operowych, o śpiewakach znanych z  naszej krakowskiej sceny operowej, przybliża  postaci  artystów światowej sławy.

Stowarzyszenie przybliża świat opery melomanom. Poprzez swoje działania promujące ten gatunek sztuki. Jednym z nich jest  cykliczny program „Spotkanie z Artystą” , który ma miejsce raz w miesiącu w niedzielę w Sali kameralnej Opery.  Do udziału w programie zapraszani są soliści, dyrygenci,  reżyserzy operowi, choreografowie . Każdy artysta będący gościem programu daje się poznać zebranej na widowni  publiczności  odpowiadając na pytania redaktora prowadzącego program. Miłośnicy opery chcą dowiedzieć się jak wygląda kształcenie, rozwój kariery, życie prywatne, jakie są pozazawodowe zainteresowania  zaproszonego gościa, który najczęściej jest ulubieńcem krakowskiej publiczności. 70 -ty program miał miejsce w kwietniu 2013 roku.

Do czasu otwarcia nowego gmachu opery „Spotkania z Artystą” były realizowane w Sali Lustrzanej Teatru im. Słowackiego. Z wieloma uczestnikami  „Spotkań” udało się nawiązać przyjacielskie  kontakty. Artyści czują się dobrze w towarzystwie członków Stowarzyszenia, zawsze miło wspominają  czas spędzony na scenie kameralnej będąc tak blisko swojej publiczności, że bliżej już nie można.

Zarząd ARII utrzymuje również i pielęgnuje kontakty z redaktorami prowadzącymi  programy. Zapraszane są osoby związane z życiem muzycznym i operowym nie tylko Krakowa. Wielu znanych i lubianych redaktorów muzycznych  podjęło się trudu przygotowania i prowadzenia cyklu. Każdy prowadzący wnosi swoją koncepcję przebiegu programu, wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.

Działalność  Zarządu i członków Stowarzyszenia Aria ma charakter non profit. Artyści występujący w „Spotkaniu z Artystą”  oraz redaktorzy  utożsamiają się z ideą Stowarzyszenia. Spędzony wspólnie czas  członków Stowarzyszenia w czasie wyjazdów operowych, na spektaklach, spotkaniach , na ważnych wydarzeniach muzyczno-kulturalnych w naszym mieście (wernisaże , koncerty  m. in. w Akademii  Muzycznej, w Filharmonii,  szkole muzycznej  itp. ) powoduje, że środowisko krakowskich  melomanów integruje się coraz bardziej  a osoby, które były  osamotnione w swej pasji operowej mają możliwość  spędzania  czasu w grupie o takich samych zainteresowaniach.

Zarząd Stowarzyszenia bezustannie pracuje nad nawiązywaniem i pielęgnowaniem kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach nie tylko w Krakowie, ale w całej POLSCE i  zagranicą.

Działalność Stowarzyszenia  powoduje, że miłośnicy opery są liczącym się środowiskiem, znanym jako prężnie działająca  grupa  ludzi miłujących  operę, propaguje ten  gatunek sztuki  wśród  obywateli regionu, którzy  mają utrudniony dostęp do opery. Wyjeżdżając za granicę, nawiązując kontakty z domami operowymi  daje świadectwo  istnienia Opery Krakowskiej.

 

Naczelnym celem statutowym Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców Krakowa oraz regionu Małopolski w szczególności poprzez:

  • wspieranie i popularyzację działalności Opery Krakowskiej,
  • promocję śpiewaków i tancerzy zespołu operowego,
  • współtworzenie zamierzeń artystycznych Opery Krakowskiej,
  • pozyskiwanie nowych słuchaczy i sponsorów.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele za pomocą:
  • organizowania spotkań z artystami i kierownictwem Opery,
  • współudział w przygotowywaniu koncertów i recitali oraz uczestnictwo w wybranych imprezach artystycznych,
  • wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach,
  • działalności popularyzacyjnej i reklamowej w formie wydawnictwa,
  • gromadzenie i ochronę publikacji, recenzji i wydawnictw dotyczących Opery Krakowskiej,
  • pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia.